Ana Sayfa » Dini Sohbet » Kadınlar Hakkında Dini Sohbetler Yazılı

Kadınlar Hakkında Dini Sohbetler Yazılı


Kadınlar Hakkında Dini Sohbetler Yazılı

Kadınlar Hakkında Dini Sohbetler Yazılı

Kadınlar hakkında yapılan araştırmalarda, erkeklerden daha dindar oldukları ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan ciddi anketlerde; kadınların hayatında Din olgusunun çok önemli olduğunu söyleme olasılığı erkeklerden çok daha fazla. Cinsiyet farklılıkları olan toplumlarda, kültürlerde ve inançlarda kadınların, erkeklerden evrensel olarak daha dindar olduğu ortaya çıkıyor. Kesin olmamakla birlikte iki cins arasındaki fiziksel ve genetik farklılıkların da bu konuda rol oynadığı yönünde bazı cılız tespitler vardır.

Kadınlar Hakkında Farklı Dinler Arasında Yapılan Araştırmalar

Erkeklerin ve kadınların dini bağlılık konusunda nasıl ve neden farklılaştığı, onlarca yıldır bilimsel tartışma konusu olmuştur. Bugün bile, pek çok akademik araştırmaya ve halk arasındaki tartışmalara ilham vermeye devam ediyor. Bu devam eden dini sohbetlere katkıda bulunmak için, çok sayıda ülkeden altı farklı inanç grubundan cinsiyet ve din hakkında veriler toplandı. Bu geniş kapsamlı çalışmalar neticesinde ortaya çıktı ki; kadınlar erkeklerden daha dindar, dini bağlılıkları daha kuvvetli. Fakat bana göre Avrupada yapılan bu araştırmalar tam olarak gerçeği yansıtmıyor. Hıristiyan kadınlar, kiliselere katılım söz konusu olduğunda erkeklerden daha hevesli ve istekli olarak gelip ibadetlerini yapıyor. Fakat Müslüman topluluklar için bu bir kıstas değildir. İslami normlar göz önünde bulundurulduğunda, Müslüman kadınların ibadetlerini evlerinde yapmaları camilere gelmemesi gerektiği, kadın ve erkeğin aynı anda ibadet etmesinin mümkün olmadığı bir gerçektir.

Dindarlık ve Farklı Toplumlarda Kadınlar Hakkında Dini Muvazeneler

Dünyanın her yerindeki farklı toplumlarda ve farklı inançlarda, insanların dine bağlılık düzeylerini ölçmek gerçekten zor bir gayrettir. Bu çalışmada bazı kıstaslara bağlı hareket etmek, ibadetlere katılım sıklığını, namazın kılınmasının veya bir insanın hayatında Din olgusunun önemli bir rol oynayıp oynamadığı dahil olmak üzere çeşitli bağlılık ölçütlerine bakmak gerekmektedir. Çünkü bu tür anketler ve araştırmalar spesifiktir ve anketlerin tümünde hep aynı sorular sorulmamıştır.

Müslüman Topluluklarda Kadınlar Hakkında Analizler

Dini bağlılığın en önemli ölçütlerine göre yapılan araştırmalarda, Müslümanların ibadet alışkanlıkları masaya yatırılmıştır. Buna göre dindarlık açısından Müslüman kadınların, erkeklerden 2 puanlık bir farkla namazlarına ve ibadetlerine daha fazla önem verdikleri ortaya çıkmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir