Ana Sayfa » Popüler Sohbetler » kiyamet

kiyamet


kiyamet

Rahman ve Rahim olan Yüce Allah’ın adıyla

Kıymetli okuyucularımız, konumuz 21 yy’da kıyamet hakkında olacaktır. Bizler 21 asrın ümmeti olarak şimdi islamiyetin neresindeyiz? Biz mi İslama yakınız yoksa İslam mı bize yakın? Acaba biz mi İslam’dan uzaklaşıyoruz yoksa İslam mı bizden uzaklaşıyor. Acaba biz mi İslama uymaya çalışıyoruz yoksa islamı kendimize uydurmaya mı çalışıyoruz? Ya Kıyamet gününe hazırmıyız?

Sanmayınız ki bu dünya hep böyle devam edecek. Sanmayınız ki bu devran hep böyle dönecektir. Sanmayınız ki hep böyle genç ve güzel kalacaksınız. Bir gün gelecek dede ve neneleriniz gibi beliniz kambur dizleriniz elleriniz titreyecek yüzünüz buruşacaktır. Aynaya bile bakamaya cüret edemezsiniz 21 asrın en azgın tehlikeli zamanındayız. Şeytanlar nefisler artık bir kenara çekilmiş, insanların bir çoğu bizzat şeytandan görevi devir almışlar. Bu şeytanini görevi almak için insanlar bizzat birbiriyle yarışmaktadırlar. En kısa mini eteklerle yarışırlar bu gün hangi dekolteli açık saçık ilgi çekici bir elbise giysem de daha çok ilgi çekmek için giyinmem lazım diyerek saatlerce erkek kuaförlerin ellerinde hamur gibi kendini yoğurarak yüzünü bedenini yabancıların nazarına beğendirmeye çalışırlar.

Ey Müslüman kardeşim, artık gaflet uykusundan uyanmalıyız. Nefsinize şeytana dünyaya güvenip de bel bağlamayın. Kıyamet saati hızla yaklaşmaktadır, geri sayım 1400 küsür seneden beri başlamıştır. Her an ansızın kıyamet saatinin bombası patlayacaktır.

Gerçeği öğrenmek amacıyla, bizlere yol gösterecek tek kaynak olan Kuran’a baktığımızda apaçık bir gerçekle karşılaşırız. Kıyamet hakkında kendini kandıran insanlar büyük bir hata yapmaktadırlar. Çünkü Allah ayetlerinde, kıyamet saatinin yakın olduğunu ve bu konuda hiçbir şüpheye yer olmadığını haber vermektedir.

 Allah c.c. Kuranı Kerim de gerçek şu ki kıyamet-saati yaklaşarak gelmektedir onda şüphe yoktur (Hac Suresi, 7)

Biz gökleri yeri ve her ikisinin arasındakileri hakkın dışında herhangi bir amaçla yaratmadık. Hiç şüphesiz o kıyamet saati de yaklaşarak gelmektedir. (Hicr Suresi, 85 )

Şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir bunda hiçbir kuşku yok kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Gençlik gaflet uykusundadır uyandırın Allah için hak yolundan batil yola sapıtanları uyandırın İslamı güzel dil ile anlatın uyarın. Bütün insanlar bir bedendir bir anadan bir babadan gelmekteyiz. İğneyi bedenin neresine batırırsanız vücut acı duyar duyması lazım parmaklar her ne kadar ve ayrı ayrı çok ise dahi sonuçta bir kola bağlıdır kollarda bir bedene bağlıdır. İslam dininde bana ne diye bir şey yok sen ben o şu bu diye bir şey yok birbirinize yardım edin bir insanın imanına vesile olmak dünyanın ve ahiretin en büyük nimetlerindendir. Kur-an’ı, hadisi, sünneti yanlışı, doğruyu, helalı ,haramı, cenneti ve cehennemin anlatılması sizden, hidayet ise Allah’tandır. Rum suresinin 14 ayetinde “kıyametin kopacağı gün işte o gün mü’minler ve kafirler birbirinden ayrılacaklardır”. Yine araf suresinin 172 ayetinde “hani rabbin ezelde ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış onları kendilerine karşı şahit tutarak ben sizin rabbiniz değil miyim Demişti onlar da evet şahit olduk ki rabbimizsin demişlerdi böyle yapmamız kıyamet günü biz bundan habersizdik dememeniz içindir Allah c.c. Asla kuluna zülüm ve haksızlık yapmaz”. Her şeyin hesabını yazılı görsel ve şahitlerle olacaktır ağızlarına mühür vurulacaktır el ve ayaklar şahitlik edecektir Ali imran suresinin 185 ayetinde “her canlı ölümü tadacaktır ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir”  buyrulmaktadır.

Dünya Hayatı Aldatıcıdır

Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Yine ta-ha suresinin 105 Ayetinde “Ey muhammed sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar de ki rabbim onları toz edip savuracak”.  Enbiya süresinin 472inci ayetinde “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş,) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek” Hac suresinin 7 ayetinde çünkü kıyamet muhakkak gelecektir Onda hiçbir şüphe yoktur ve şüphesiz Allah kabirdeki kimseleri diriltecektir”. En’am suresinin 2 ayetinde “ O öyle bir rabdır ki sizi çamurdan yaratmış sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır siz ise hala şüphe ediyorsunuz”.

Tövbe istiğfar Duası

Istigfar Duası Arapça Muslumanlar Net

Istigfar Duası Arapça Muslumanlar Net

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe’l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü’t-tevbete ve’l-mağfirete ve’l-hidâyete lenâ, innehû, hüve’t-tevvâbü’r-rahîm

Türkçe Manası: “Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur’ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm’dır.”

Sonuç

Kardeşlerim dağlar yerinden sökülmeden toz duman olmadan denizler coşmadan her şeyi yerle bir etmeden güneş ansızın batıdan geri doğmadan tövbe kapısı üzerimize kapanmadan gelin hep beraber nasuh tövbesine koşalım. Ve diyelim ki “ya rabbi ben pişmanım küçüklüğümden bu ana kadar küçük ve büyük bilerek bilmeyerek bütün yapmış olduğum günahlarımdan tövbe ediyorum keşke ben yapmasaydım İnşallah bir daha yapmayacağım”.

Evet kardeşlerim tövbe hatalardan dönmek demektir, ve bütün günahlardan pişman olmak demektir. Dünyada ve ahirette kurtuluşun yolu tevbeden geçer. Yüce Allah Kuran-ı Kerimde “Ey iman edenler! Hepiniz birden Allah’a tevbe edin ki, dünyada ve âhirette saadete kavuşasınız” (Nur Süresi, 31) buyurmuştur.

Yine hadisi şerifte; “kim bir günahına tevbe etmiş ise onu hiç yapmamış gibidir” buyrulmaktadır. Ölüm her an gelebilir. Hiç kimsenin yarına kadar yaşayacağının garantisi olmadığına göre bir an önce tevbe etmek ve hatalarımızı telafi etmek gerekir. Gelin hep birlikte günahlarımıza hatalarımıza tevbe edelim.

İslami sohbetdini sohbet ve güncel sohbetler için sizleri kolay ve ücretsiz bir şekilde mobil chat ile giriş yapabileceğiz sitemize bekleriz.

2 Yorumlar

 1. Yar

  29 Haziran 2022 at 00:37

  Efsane emeğine yüreğine kalemine sağlık . Rabb’im her birimizine uyanıklık versin. Allah razı olsun. O kadar güzel ozetlemissin ki inşallah çoğu kardeşe vesile olur idrak etmek için.

  Cevapla
 2. imtihan

  29 Haziran 2022 at 14:20

  Zahirdir alametler kıyamet günü yakın
  İsrafil hazır durur emrini bekler Hakkın

  Ya bu gün ya da yarın İsrafil üfürecek
  Yerde gökte ne varsa birbirine girecek

  Zelzeleler kopacak bu dünya yıkılacak
  Buna şüphemiz yoktur Hakkın emri olacak

  O zaman insanoğlu eyvah der para etmez
  Şimdiden tövbe eden umulur nara girmez

  Başta akıl kalbinde zerre iman var iken
  Tövbe et Hakka yönel dilde derman var iken

  Dünya çatırdamakta sesini duymaz mısın?
  Neden gafil durursun kitaba uymaz mısın?

  Müslüman son nefese kadar tövbesi kabul
  Fakat kıyamet günü hiç bir şey olmaz makbul

  Güneşin mi beklersin batıdan doğmasını?
  İsa’yı mı beklersin Deccalı vurmasını

  Çıkmadık ne kaldı ki uyan ey insanoğlu
  Hemen dinine sarıl şaşırma doğru yolu

  Mikdal Bal’ın Kıyamet alametleri şiirinin bir kesiti…
  *** Her canlının kıyameti başta ölümüdür, ölüm saati ise Hak Teala dışında kimsenin bilmediği ve her an olabilecek bir hakikattir. Akıllı insan yolda oyalanıp varacağı yeri unutmaz. Harama günahlara karşı kendini korumaya alır. İhmalkar davranıp, nefsini azgınlaştırmaz, yol arkadaşlarını da şeytana uyanlardan seçmez. Halimiz ortada, dünyanın hali de öyle. Hayır, bereket, iyilik, birlik, beraberlik ve nice güzel hasletler dünyadan söküp alınıyor. Bunları biz ellerimizle yolluyoruz göğe doğru ve geriye şeytani haller kalıyor. Cinayetler, zina, hırsızlık, her türlü haksızlık ve çirkinlik sarıyor hem etrafımızı hem de benliğimizi. Bizler kendimizden ve ailemizden başlayarak düzelmeye gitmeliyiz. Halimizi düzeltmeden hangi dünyayı düzelteceğiz? Kendimize emri maruf yapamazken kime sesimizi duyurabileceğiz ki?
  Kıyametin alametleri en başta bizde zuhur ediyor, harama dalıyoruz, haram söz işittiğimizde gülüp geçiyoruz, dünyalık boş muhabbetlere dalıyoruz, hayır işler bir esinti gibi geçerken haram ve boş işleri fırtına gibi yaşıyoruz… Uyanmamız, düzelmemiz ve aslımız olan Hakikatin Nurunu bulup içimizden çıkarmamız lazım… Rabb’im halimize acısın ve ölüm kıyameti bize gelmeden uyanıp Mümin kullarından olma yoluna koysun. Bizleri affetsin… Amin…
  Allah razı olsun Efsane güzel işlemişsin konuyu…

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir