Ana Sayfa » Popüler Sohbetler » İNSAN KİMDİR NEDİR?

İNSAN KİMDİR NEDİR?


İNSAN KİMDİR NEDİR?

İNSAN KİMDİR NEDİR? 

İNSAN kimdir?

Allah-evren ve insan anlayışında “insan kimdir?” sorusunu sorsak bir cevap alabilir miyiz? Hiç kuşkusuz alabiliriz ve öyle görünüyor ki İslam düşünce geleneği içerisinde muhtemelen en canlı kısımlardan birisi burasıdır: İnsan ve insanın yetkinliği hakkındaki teoriler!
İbnü’l-Arâbî insan kelimesinin, insanü’l-ayn kelimesinden türetildiğini söyler.
Kelimenin anlamı göz bebeğidir.
Göz bebeği ile insan arasında nasıl bir irtibat kuracağız?
Âlemi bir beden gibi düşünürsek o zaman insanın bu bedenin önce yüzü, sonra da gözü ve göz bebeğidir.
Âlem insanla görür ve kimlik kazanır. İnsan âlemin yüzüdür.
Bu düşünce insanın “eşref-i mahlûkat (yaratılmışların en şereflisi)” olarak varlığın merkezine konulmasıdır.
Âlem insan için ve insana bir mekân olarak yaratıldı
Gerçekte yeryüzü insanın evidir.
İnsan yerleşsin diye bu ev yaratıldı ve insan bu evi korumakla sorumlu varlıktır.
Bunu bir emanet olarak üstlendi ve bu emaneti hatırlayarak ve ona karşı sorumluluklarını yerine getirerek hakiki bir insan olacak, hakiki insan oldukça da yeryüzü ile “barışacaktır.”
İslam’ın silm yani barış olması bu demektir:
Allah ile barış (teslimiyet), insanın kendisiyle barışı (itminan), toplumla barış ve tabiatla barış… Unutmak-hatırlamak, ünsiyet-vahşet kavramları arasından insan hakkında akla ilk gelen bilgiler bunlardır.

Kuran Ve Insan

KURANDA İNSAN

“İnsan” kavramının geçtiği ayetlerde insan türünün sosyal bir varlık olması özelliğinden bahsedilmektedir. Mesela, Rabbimiz insana öğrettiği şeylerden bahsederken bu kavramı kullanmaktadır:

“O, insana bilmediği şeyleri öğretmiştir.” (Alak, 96/5)

“İnsanı yarattı. Ona kendini ifade etmeyi öğretti.” (Rahmân, 55/3-4)

İnsanın özgür iradesiyle ortaya koyduğu davranışlarla ilgili de bu kavram kullanılır:

“İnsan kesinlikle zarardadır. Zararda olmayanlar; inanmış olan, iyi işler yapan, birbirine doğruları tavsiye eden ve sabırlı olmayı tavsiye eden kimselerdir.” (Asr, 103/2-3)

“Yok, yok… İnsan kesinlikle taşkınlık eder; kimseye ihtiyacı kalmadığını anlarsa eğer!” (Alak, 96/6-7)

Ayetlerde “sorumluluk ve imtihan” söz konusu olduğunda yine “insan” kavramı devreye girmektedir:

“Biz emaneti; göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkup titrediler. Onu insan yüklendi. O da çok zalimleşti ve kendine hakim olamadı.” (Ahzâb, 33/72)

“Biz insanı, çok bileşenli döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik.” (İnsan, 76/2)

 

Hayir

Sİzİn En Hayi

İYİ İNSAN ?

İyilikler imanın tezahürüdür.  Allahü Teala Bakara süresi 177’inci ayetind şöyle buyuruyor:

“Yüzlerinizi doğuya ya da batıya çevirmeniz iyilik değildir. Asıl iyilik, (insanı gerçek iyiliğe ulaştıran tutum ve davranışlar);

Allah’a, ahiret gününe, meleklere, (Allah’ın indirdiği) kitaplara ve peygamberlere iman etmek; Mala duyulan sevgiye rağmen onu akrabalar, yetimler, düşkünler, yolda kalmışlar, (ihtiyacından dolayı) isteyenler ve (özgürlüklerine kavuşsun diye) köleler için harcamak;
Namazı dosdoğru kılmak,
Zekâtı vermek,
Verilen sözü tutmak;
Zorda, darda ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabretmektir.
İşte (ancak böyle davrananlar) takva sahibi ve sâdık olanlardır.”

Dikkat edilirse ayet-i kerimede “gerçek iyilik”
öncelikle iman esaslarına bağlanmış
Ayet-i kerimede sayılan hayır, hasenat, ibadet ve salih ameller ise imanın dışa yansımasıdır diyebiliriz
Dolayısıyla iman olmazsa, onun tezahürü de olmaz. İmansızlığa rağmen iyi gibi görünen davranışlardan söz ediliyorsa, bunlar muhtemelen nefsanî çıkarlarla ilgili bir takım hesapların yahut çevre baskısının eseridir; samimiyetten yoksundur.

İNSAN VE İSLAM

En Hayırlı Insan

Cenab-ı Mevlâ, Müberra Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmuştur:

“Allah nezdinde hak din İslâm’dır.” (Al-i İmran 19)
İslâm’ın insanlık için tek doğru yol olduğunu ve sapmaz kopmaz bir şekilde kıyamete kadar devam edeceğini beyan eder.
İslâm ile şereflenmiş her toplulukta öncelikle tevhid ruhu yerleşmiştir.
Böylece dünyanın fani olduğu, insanların dünyada sınandıkları ve ahirette amellerinin tartılıp hesaba çekilecekleri şuuruyla yaşamayı prensip edinmişlerdir.
Nitekim dünyada insanoğlunu nefsinin azgınlığına ve zulme karşı dizginleyecek tek husus imandır
Adalet ve merhamet şuurunu dünyada hiçbir sistem hakkıyla tesis edemez. Bunu sağlayacak tek unsur kendi varlığına, başka insanlara ve topyekûn mevcudata Âlemlerin Rabbi’ne iman nokta-i nazarından bakabilmektir…

Yüce dinimiz İslâm, insanın fıtratına yani yaradılış özelliklerine muvafık tek dindir. Çok kısa zamanda en uzak coğrafyalara yayılması, farklı kültür, ırk ve renkten insanlar tarafından kabul görmesi bu yüzdendir.
Müslümanlar da tarih boyunca bu şuurla, hiç çekinmeden, hiç bir eksiklik duygusuna kapılmadan dinimizi tebliğ etmişlerdir.

Cenab-ı Mevlâ müberrâ kitabımız Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyurmuştur.
“Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz….” (Âl-i İmrân 110)
Yüce dinimiz İslâm her insanın zâhir ve bâtın hayatının vazgeçilmez ihtiyacıdır. İnanmak, kendi varlığını ve bütün mevcudatı büyük bir anlam çerçevesinde görmek ve kalben tatmin olma ihtiyacı her insanın fıtratında vardır.
Ayrıca dinimizin esaslarından olan güzel ahlâk hakiki medenîliktir, her insanın sahipleneceği esasları ihtiva eder.

Rabbimiz’in emirlerine itaat eden kimseler olarak itikadımızı sağlamlaştırıp amellerimize özen göstermemiz, şüphesiz ahlâkımızı da ahvalimizi de güzelleştirecektir. Bizim iyiliğimiz, güzel ahlâkımız çevremizin de İslâm’ın nuruyla aydınlanmasına vesile olacaktır.
Cenab-ı Mevlâ bizleri iman ile şereflendirdiği gibi, bu ahir zamanda İslam’a hizmet ile de şereflenenlerden eylesin.

Guzel Insan Muslumanlar Net

Guzel Insan Muslumanlar Net

İslami sohbet, Dini Sohbet ve Mobil sohbet chat gibi yazılı sohbetlerin yapıldığını sitemize sizler de katılabilirsiniz.

 

 

8 Yorumlar

 1. imtihan

  31 Mayıs 2022 at 11:17

  İmansızlığa rağmen iyi gibi görünen davranışlardan söz ediliyorsa, bunlar muhtemelen nefsanî çıkarlarla ilgili bir takım hesapların yahut çevre baskısının eseridir; samimiyetten yoksundur…

  Bizim iyiliğimiz, güzel ahlâkımız çevremizin de İslâm’ın nuruyla aydınlanmasına vesile olacaktır…

  Yazın genel olarak gayet güzel, açıklayıcı olmuş. Bu cümleler konunun özü gibi geldiği için alıntı yaptım.

  İman Yaradılıştaki insanın temiz ve hayırlı yönünü ortaya çıkaran en sağlam formül… İnsan gerçekten imanlıysa ayette dediği gibi asıl iyilik diye geçtiği üzere… Asli iman da o iyiliklerin güzelliklerin kaynağı… Bu bir hakikat tecellisidir. Bir insanda hayır yoksa o insanda muhtemeldir ki iman da yoktur… İmanı zannidir, aksi olsa iman edenlerin olacağı haller kendinde parça parça zuhur eder ve her geçen gün artar…

  Ve gerçek, bizden beklenen dediğin gibi, ” Bizim iyiliğimiz, güzel ahlâkımız çevremizin de İslâm’ın nuruyla aydınlanmasına vesile olacaktır. ” Bizden başlayacaktır…
  Başkalarının iyi ve kötü olması ölçütü bizim sorumluluklarımızı kaldırmaz, yahut da sadece söyleyerek de dünya değişmez. Peygamberlerin, elçilik görevleri gelmeden önce, ahlak ve yaşantılarıyla tüm insanların dikkatini çekecek güzelliklerdeydi. Bu sebeple, kalbinde ışık olanlar imana bu güzelliklerden etkilenerek yöneldiler…
  Rabb’im bizleri de imanın gerçek benliğiyle yaşatsın…
  Eline, diline ve kalbine sağlık Berire 🙂 Gayet güzel yazmışsın… Devamı mutlaka olmalı : )

  Cevapla
  • Berire

   31 Mayıs 2022 at 16:27

   Bizim üstünde durmamız gereken konu : Allah’a haklıyla kul olma ve hz.Peygamberimize ummet
   olma yolunda çabalamak ve gayret göstermektir.
   Dinimiz bize iyi bir kul olma reçetesini sunmuştur ziyadesiyle
   Üstad Necip Fazıl Kısakürek bir şiirinde bu konuyu vurgulamıştır

   Neler kaybetti insan kul’a kulluk uğruna, ah bir erebilseydik kul olma şuuruna..
   İnşallah imtihan biz de usve-i hasene olan Hz Peygamber’in boyasına boyananlardan oluruz. Razı olunan ve Razı olan hitabına ereriz.
   Değerli yorumum için çok teşekkür ederim çok mutlu oldum 🙂

   Cevapla
 2. ELiz

  31 Mayıs 2022 at 11:33

  Cenab-ı Mevlâ bizleri iman ile şereflendirdiği gibi, bu ahir zamanda İslam’a hizmet ile de şereflenenlerden eylesin. Amin Amin Çok Amin Rafığım ellerine gözlerine sağlık. Dünyadaki tüm çabamız Arkamızdan iyi insandı Biz ondan razıyız Allah da ondan razı olsun duasını almak.Hem dünyada Hem Ahirette İyi insan hitabına mazhar olasın..

  Cevapla
  • Berire

   31 Mayıs 2022 at 16:38

   Amin Amin inşaAllah Rafığım..
   İnşaAllah kulluk bilinci ile
   Bir ömür nasip olsun bizlere.
   Yine üstadın bir sözü ile yorumunu süslemek istedim 🙂
   Sende insan ve toplum, sen de temel ve bina.
   Ne getirdin, götürdün, bildirdinse amenna.
   NFK
   Selam ve Dua ile..

   Cevapla
 3. Kane

  31 Mayıs 2022 at 19:41

  Benim icin iyi insan , dini ne olursa diger insanlara karsi irk cinsiyet ve din ayirimciligi yapmadan guvenilir olup sozunde duran ,bulundugu toplumun inanislarina saygi gosteren , merhametli olan ve adil olan insandir. Dogal olarak bizim bu insanlara karsi olan davranislarimizi o insanlarin bize karsi olan davranislari etkiler.
  Her gun bir cok insan musluman olmaktaysa bunun en buyuk nedeni cevresine iyi ornek olan muslumanlardir , ve her gun bir cok insan islama onyargili yaklasmaktaysa bunun en buyuk nedenide gordukleri kotu muslumanlardir . ( kotuden kastettigim dinini yasamayan, her turlu kotu vasiflara ve aliskanliklara sahip muslumanlar, kisaca cevresine kotu ornek olan ve iyi olarak nitelendirmedigimiz insanlar.)
  Allah (cc) musluman olmayan iyi insanlara hidayet nasip etsin , musluman olup ta zorbalik yapan ve cevresine kotu ornek olanlarida islah etsin .(Amin)

  Cevapla
  • Berire

   1 Haziran 2022 at 12:28

   Amin inşaAllah
   Allah Razı Olsun.
   Selam ve dua ile..

   Cevapla
 4. Merdumgiriz

  1 Haziran 2022 at 08:58

  Selamun aleykum Berire, çok güzel bir konuya değinmişsin tebrik ederim. İnsan nedir? Kısmını okurken “hakiki insan” kavramı dikkatimi çekti. “Hakiki insan yeryüzüne uyum sağlayabilen başta kendi ve toplum ile barış halinde olan insan.” İşte bu cümle kilit cümlesi. Çünkü insan varliklarin en şereflisi olarak yaratılmıştır. Ruhunda yaratıcısının özünü taşır. Bu yüzden insanin fitratinda mükemmellik arzusu zaten vardir. Yani ,İyi insan kimdir? Diye evrensel bir soru soracak olursak, aslinda iyi insan (Allah’in ihsanı ve inayetiyle) vicdan pusulasini güzel yönlendirebilendir. Hangi dine mensup olursa olsun, insanin fitratinda mükemmellik pusulasi vardir, buna da vicdan diyoruz. Tabi ki bizim dinimiz fitrata uygun bir dindir, çünkü din zaten iyi insan olmamız için vardir. Ama evrensel olarak dinle özdeslestirmeden düşünürsek, başta da dedigimiz gibi alemle barışık olan insan, uyum içinde olan, adil olan, yardimsever, birbirine hoşgörülü olan insandir.

  Fakat iman boyutundan baktığımızda ,” İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder.” der (Üstad Bediuzzaman)
  Kur’an ‘da Bakara suresinin 177. Ayetinde geçen muttakilerin özellikleri mükemmel insani tanimlar.
  “Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, Kitaba ve peygamberlere iman eden; mala olan sevgisine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, isteyip-dilenene ve kölelere (özgürlükleri için) veren; namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahidleştiklerinde ahidlerine vefa gösterenler ile zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda sabredenler(in tutum ve davranışlarıdır). İşte bunlar, doğru olanlardır ve müttaki olanlar da bunlardır.”
  Rabbim bizleri de dosdoğru olan muttaki kullarindan eylesin. Vesselam..

  Cevapla
 5. Berire

  1 Haziran 2022 at 16:18

  Ve Aleyküm Selam
  Allah razı olsun yorum ve görüşlerin için
  Rabbim hakkıyla kul olma idrakini nasip etsin .
  İnşallah Razı olunmuşlar hitabına muhattap olamak duası ile…

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir