Ana Sayfa » islamiyet » Euzu Besmelenin Anlam ve Hikmeti Nedir?

Euzu Besmelenin Anlam ve Hikmeti Nedir?


Euzu Besmelenin Anlam ve Hikmeti Nedir?

Euzu Ne demektir Manası Nedir? istiaze Ne demektir?

istiaze çekerken ilk kelime olarak kullandığımız Euzu’nun ne manaya geldiğini kısaca açıklayalım. Euzu, Arapça olarak “Euzu billahi mineşşeytanirracim” olarak okunan, Kur’an-ı Hakimi okumaya başlamadan önce söylediğimiz ve Nahl suresinde 98. Ayet-te geçen “istiaze” olarak isimlendirilen bir çeşit duadır.

Euzu yu okumanın yani İblis’ten Allah’a sığınmak gerektiği, Euzu nun ne manaya geldiği, İblis’ten Allah’a nasıl sığınılacağı ve neden euzu okumak gerektiği gibi birtakım konuları “Tefcirut Tesnim” isimli kitaptan esinlenerek hazırladık. İblis’in ne tür hilelere başvurduğunu anlayıp Allah’ın izniyle İblis’i yenmek için Lütfen bu konumuzu sonuna kadar okuyup eş dostlarınızla paylaşmanızı rica ediyoruz.

Ayet-i celilede geçen emir, her ne kadar Rasulullah (s.a.v) e gelmişse de O’nunla beraber muhatap bizler olan ümmetidir. Çünkü Rasulullah (s.a.v.)’in Sahabesinden biri olan Ömer ibn Hattab’ın gölgesinden bile korkan iblis, nasıl oluyorda Allah Rasulu (s.a.v.)’e yaklaşabiliyor? Zira Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) İblisi Müslüman oldu. Ayet-i celilede “Allah’a sığın” yani “Euzu oku” emriyle muhatap olan bizler O’nun ümmetiyiz. Dolayısıyla Rasulullah (s.a.v.) Euzu okumakla emrolunursa, bizler olan ümmeti evleviyetle emrolunur.

Dipnot: Evleviyet, öncelik manasına gelmektedir…

Ayet-i celilede “Allah’a sığın” olarak anlatılan kelimenin Arapçası Euzu ile birebir aynı kökten gelmekte olan “isteiz” kelimesidir. Bundan dolayı Euzu okumaya istilahi manada istiaze diyoruz.

İstiazenin lafzı hakkında 14 rivayet bulunmaktadır. Bunlar içinde en çok arzu edilen “Euzu billahi mineşşeytanirracim” lafzıdır ki bu konuda en isabetli rivayet budur. Her ne kadar “esteîzü billah” kelimesi Allah(c.c)nin yukarıda geçen Ayet-i celilesinde bulunan “isteiz” (sığın) emrine dil açısından daha layık ise de, “Euzu billahi mineşşeytanirracim” rivayet açısından daha güçlüdür.

Hanefilere göre namazda iken Euzu okumak kıraat içindir. Birinci rekatta okunur, diğer rekatlarda okunmaz ve cemaat de okumaz.

Peki Euzu’nun Anlamı Nedir?

Euzu mana olarak sığınıyorum, sarılıyorum, korunmak istiyorum ve yardım diliyorum gibi anlamlara gelir. “Euzu billahi mineşşeytanirracim” demek ise “Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım” demektir.

İstiaze sanki Kur’an-ı Kerim için bir süpürge görevi görmektedir. Kur’an-ı Kerimi okuyan kişi onunla önce kalbini nefsani düşüncelerden ve dilini de günahlardan temizlemiş olur. İstiaze İblis’i çok ezici yani tesirini kırıcı bir ilaç niteliğindedir.

İblisler çoktur. Bir kısmı görünen iblisler vardır ki, bunlar insan taifesinden olan şeytanlardır ve daha şiddetlidir. Bir kısmı ise bizim göremediğimiz cin taifesinden olan şeytanlarıdır. Şimdi baş düşmanımızı biraz tanıyalım ki  bu baş düşmandan Allah’a sığınmanın önemini daha iyi anlayalım.

Euzu nun önemine binaen İblis’in İsimleri nide öğrenmeliyiz.

Beğavi, Kehf Suresini tefsir ederken diyor ki;

Şeytanın ismi Süryanice dilinde Azazil, Arapça dilinde Harisdi. Allah(c.c)a asilik yapınca rahmetten kovuldu. İsmi ve sureti değişiverdi. Allah(c.c) nin rahmetinden de ümidini kestiği için iblis, Allah(c.c) nin rahmet ve ihsanından uzaklaştığı için şeytan ismini aldı.

Yine başka bir rivayette deniyor ki, şer ve dalalet cihetinden aşırı şiddetli olması yada azgınlıkta çok ileri gittiği, amelinin boşa gittiği, umduğunu bulamaması veya başkalarını helak etmesi gibi nedenlerle şeytan diye adlandırıldığı söylenmektedir.

Peki Er racim Ne Manaya Gelmektedir?

Er racim, demek lanete uğratıldığında gökten melekler tarafından atılan veya göğe çıkmak istediğinde gökyüzünün alevli ateşleri ile oradan uzaklaştırılıp atılan manasına gelmektedir.

Bu hususla alakalı olarak Mülk suresinin 5. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyuruluyor:

Yemin olsun ki, en yakın semayı yıldızlarla süsledik ve o yıldızları şeytanlara atılacak taşlar yaptık. Ve o şeytanlara alevli bir azap hazırladık. (Mülk Suresi: Ayetno: 5)

Euzu Besmelenin Anlam ve Hikmeti

Er-racim’in diğer bir anlamı ise, gafilin kalbine vesvese verendir. Kul, Allah(c.c)ı andığı zaman şeytan geri durur, unuttuğu zaman ise şeytan hemen devreye girerek kalbini vesveseyle doldurur.

Rabbim bizleri Şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden mahfuz ve muhafaza eylesin…

Selam ve dua ile..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.