Ana Sayfa » islamiyet » Dua

Dua


Dua

Dua

Dua Nedir? Kuran-ı Kerimde Geçen Dua Ayetleri ve Peygamberimiz Dilinden Dua Örnekleri

Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek” anlamına gelen dua, din literatüründe, insanın bütün benliğiyle Allah’a yönelerek maddi ve manevi isteklerini O’na arz etmesi demektir. Dua ibadetin özü olup; insanın, bedenen yeme ve içmeye muhtaç olduğu gibi ruhen de dua etmeye, yalvarıp yakarmaya ihtiyacı vardır. İnsanoğlu aciz bir varlıktır. İstediği her şeyi elde edemez; her ihtiyacını kendisi karşılayamaz; başına gelecek her bela ve musibete de karşı koyamaz. Kendi durumunu düşünen her insan Yüce Mevla’ya mutlaka ihtiyaç duyar, O’na dua ve niyazda bulunur. Dua insanı Allah’a bağlayan manevi bir bağdır. İnsanın maddi manevi dertlerin şifası dua diyebiliriz.

Cenabı Mevla Kuran-ı Azimüşşanda Şöyle buyurmaktadır: “Bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir.” [Mümin süresi 60]
Şimdi sizlere Kuran-ı Kerim ve hadisi şeriflerde geçen en güzel dua örnekleri ile bazı alimlerin en güzel dua örneklerini paylaşacağız.

Kuranı Kerimde Geçen Bazı Dua Ayetleri

Ey Rabbim! Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma. [ Mü’minun, 94]

Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz. [ Araf, 123]

Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kol ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin. [ Bakara, 128-129]

Ey Rabbim! Bu beldeyi, güvenli bir belde yap. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut. Ey Rabbim! Çünkü putlar, kendilerine tapan bir çok insanın sapmasına sebep oldular. Kim bana uyarsa şüphesiz ki, o benim dinimdendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz ki sen, af ve merhameti bol olansın. Ey Rabbimiz! Soyundan bazılarını, muharrem ve mukaddes evinin yanındaki çorak, zıraata elverişsiz vadiye, namazı kılsınlar diye yerleştirdim. Ey Rabbim! İnsanların kalplerini onlara meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır ki, şükretsinler. Ey Rabbimiz! Hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da çok iyi bilirsin. Yerde ve gökte, hiç bir şey ALLAH’tan gizli kalmaz. [ İbrahim, 35-38]

Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih kimseleri, namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, anamı, babamı, ve bütün müminleri affet! [ İbrahim, 40-41]

Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. Şüphesiz sen duaları işitensin. [ Al-i İmran, 38]
Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana yöneldim ve iman edenlerin ilkiyim ben. [ Araf, 143]
Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin. [ Araf, 151]

Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik. [ Araf, 156]

Biz Allah’a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için itmihan vesilesi kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar. [ Yunus, 85-86]

Alahım’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen’den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın. [Kuran Maide 14]

Biz Allah’a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. [ Araf, 88-89]

Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan oluruz. [ Hud, 47]

Ey Rabbimiz! Benim için zindan, bunların çağırdığı şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarına engel olmazsan, onlara uyar, cahillerden olurum. [ Yusuf, 33]

Ey Rabbim! Bana mülkü sen verdin. Rüyaların yorumunu sen öğrettin. Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur. [Yusuf, 101]

Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi. Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın. [Enbiya, 83]
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum. [ Enbiya, 87]
Ey Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. [ Neml, 19]

Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür. [ Araf, 126]

Ya Rabbi! Unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbi! Bize, bizdekilerden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbi! Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge. Sen bizim mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. [Bakara, 286]

Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; sapıkların ve gazaba uğrayanların yoluna değil. [Fatiha, 6-7]

Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. Allah verdiği sözden kesinlikle geri dönmez. [ Al-i İmran, 8-9]

Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. İşlediğimiz günahları bağışla ve bizleri ateşin azabından koru.[ Al-i İmran, 16]

Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden dönmezsin. [Al-i İmran, 193-194]

Peygamber Efendimizin Dilinden Bazı Dua Örnekleri

“Allah’ım! Ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.” (Nesai, İstiaze, 13)

Rabbim! Tevbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. (Timizi, Deavat, 114)

Allah’ım! Ey Rabbimiz ve ey her şeyin Rabbi! Beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi! (Ebû Davud, Vitr, 25)

Allah’ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Allah’ım! Beni iyilik yaptıkları zaman sevinç duyan, kötülük yaptıkları zaman da bağışlanma dileyen kullarından eyle. (İbn Mâce, Edeb, 57)

Allah’ım! Kıyamet gününde cennet, korku gününde güven istiyorum. Allah’ım! Verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum. (Hâkim, Deavât, 1868)

Allah’ım sen affedicisin, Kerîm’sin, affı seversin, beni affet. (Timizî, Deavât, 84)

Allah’ım! Kulağımın kötülüğünden, gözümün kötülüğünden, dilimin kötülüğünden, kalbimin kötülüğünden, tenimin kötülüğünden sana sığınırım. (Nesâî, İstiâze, 4)

Allah’ım! Fakirlikten, yoksulluktan ve zilletten sana sığınırım. Haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan da sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Allah’ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her türlü kötü şeylerden) temizle, sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevla’sısın. (Müslim, Duâ, 73)

Allah’ım! Beni amellerin ve ahlakın en güzeline kavuştur. Onların en güzeline ancak sen ulaştırırsın. Beni kötü işlerden ve kötü ahlaktan muhafaza et. Bunlardan ancak sen koruyabilirsin. (Nesâî, İftitâh, 16)

Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle. (Hâkim, Deavât, 1868)

Allah’ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (onların) bana uğramalarından Allah’ın tam kelimelerine sığınırım. (Ebû Dâvûd, Tıb, 19)

Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. (Müslim, Duâ, 72)

Allah’ım! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah’ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. (Timizî, Deavât, 74)

Allah’ım! Günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır. (Buhârî, Deavât, 39)

Allah’ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla. (Müslim, Salât, 216)

Allah’ım! Peygamberin Hz. Muhammed’in sallallahü aleyhi ve sellem senden istediği hayırlı şeyleri biz de senden istiyoruz. Yine Peygamberin Hz. Muhammed’in sallallahü aleyhi ve sellem sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. (Tirmizî, Deavât, 94)

Allah’ım! Yolculuğun yorgunluk ve sıkıntılarından, yoldan kötü bir şekilde dönmekten, iyi hallerden kötü hallere düşmekten, mazlumun bedduâsından, mala ve aileye gelecek kötülüklerden sana sığınırım. (Müslim, Hac, 426)

Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle. (İbn Ebu Şeybe, Dua, 135)

(Allah’ım!) Zenginlikle imtihan edilmenin kötülüğünden sana sığınırım. Fakirlikle imtihan edilmenin kötülüğünden de sana sığınırım. (Buharî, Deavât, 39)

Ey kalpleri çevirip çeviren (Allah’ım!) Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. (Tirmizî, Deavât, 89)

Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle baş başa bırakma. Halimim tümüyle düzelt, senden başka ilah yoktur. (Ebû Dâvûd, Edeb, 110)

Allah’ım! Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. (Buharî, Deavât, 60)

Allah’ım! Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle. (İbn Ebu Şeybe, Dua, 42)

Allah’ım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım, sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. (Müslim, Salât, 222)

Allah’ım! Kalbimde nur, gözümde nur, kulağımda nur, sağımda nur, solumda nur, üstümde nur, altımda nur, önümde nur var eyle, benim nurumu artır. (Müslim, Müsafirîn, 181)

Allah’ım! Kederden, üzüntüden, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve halkın galeyana gelerek taşkınlığından sana sığınırım. (Nesâî, İstiâze, 25)

Allah’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bana yardım et. (Ebû Dâvûd, Tefrîu Ebvâbi’l-Vitr, 26)

Allah’ım! Helal olan nimetleriyle yetinmemi, haramlardan müstağni olmamı ihsan eyle, fazlı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. (Hâkim, Deavât, 1973)

llah’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et. (İbn Hanbel, II, 299)

Allah’ım! Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. (Nesâî, İstiâze, 64)

Allah’ım! Nimetlerinin yok olmasından, sağlığımın bozulmasından, ansızın gelecek cezandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. (Müslim, Rikâk, 96)

Allah’ım! Bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerlerinden koru. (Tirmizî, Deavât, 70)

Allah’ım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, açığı ve gizlisi ile her türlü hayrı, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. (Hâkim, Deavât, 1911)

Allah’ım! (Haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım. (Ebû Dâvûd, Vitr, 32)

Allah’ım! Rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. (Hâkim, Deavât, 1925)

Allah’ım! Harama bulaşmaktansa helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) senden başkasına muhtaç etme. (Tirmizî, Deavât, 110)

Allah’ım! Senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rüsva olmadan sana dönebilmeyi istiyorum. (İbn Ebu Şeybe, Duâ, 29134)

Allah’ım! Senden hayırlı olan işleri yapmayı, aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. (Malik, Dua, 508)

Allah’ım! Yaşamak benim için hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölmek benim için hayırlı olduğunda da benim canımı al! (Buharî, Merdâ, 19)

Allah’ım! Yaptığım işlerin kötülüğünden de, henüz yapmadığım işlerin kötülüğünden de sana sığınırım! (Müslim, Zikir, 65)

Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. (İbn Hanbel, I, 403)

Allah’ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi arttır. Her hâl üzere Allah’a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah’a sığınırım. (Tirmizî, Deavât, 130)

Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun. (Tirmizî, Deavât, 56)

Allah’ım! Kullarını mahşerde topladığın veya mahşerde kaldırdığın gün beni azabından koru. (Tirmizî, Deavât, 18)

Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil. (Tirmizî, Deavât, 124)

Allah’ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahlarımı bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlaması ve rahmeti çok olan sadece sensin. (Buhari, Ezan, 149)

Allah’ım! Sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dosdoğru bir ahlak istiyorum. (Hâkim, Deavât, 1872)

Allah’ın gazabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (onların) bana uğramalarından Allah’ın tam kelimelerine sığınırım. (Ebû Dâvûd, Tıb, 19)

Allah’ım, nefsime takvasını ver, onu temizle, onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi (sahibi) ve mevlası (efendisi) sensin. (Müslim, Zikir, Dua, Tevbe ve İstiğfar, 73)

Allah’ım! Müslümanlar olarak canımızı al, bizi Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullarının arasına dâhil eyle. (Hâkim, Deavât, 1868)

Allah’ım! Ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle! Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. (Müslim, Zikir, 70)

Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin iznin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. (Ebû Dâvûd, Edeb, 110)

Allah’ım! Bana kendi sevgini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini verir. (Tirmizî, Deavât, 73)

Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider! Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın. (Müslim, Selam, 47)

Allah’ım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret; beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir. (Hakim, Deavat, 1879-I)

Ey Kitab’ı (Kur’an-ı) indiren, bulutları gökyüzünde gezdiren ve düşman saflarını darmadağın eden Allah’ım, şu düşmanı perişan et ve bizi onlara karşı muzaffer kıl! (Buhari, Cihad, 112)

Allah’ım! Tövbelerimizi kabul eyle, şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenlerden eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. (Hâkim, Temin, 977)

Allah’ım! Açıklarımı ört, korkularımı gider ve bana güven ver. Allah’ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider. (Hâkim, Deavât, 1902, I)

Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. (Hâkim, Deavât, 1878)

Günümüz hayırlı ve bereketli olsun. Allah’ım! Günahımı bağışla, evimi, yurdumu, geniş ve rahat eyle ve rızkımı benim için bereketli eyle. (İbn Ebu Şeybe, Dua, 42)

Allah’ım! Dinim, dünyam, ailem ve malım hakkında af ve afiyet istiyorum. (Hâkim, Deavât, 1902)

Allah’ım! Her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. (Müslim, Duâ, 71)

Allah’ım! Lütfun, rahmetin, bereketin ve rızkından bana aç, bolca ihsan eyle. (Hâkim, Deavât, 1868)

Allah’ım! Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır. (Tirmizi, Deavat, 94)

Allah’ım! Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır. (Ebu Davud, Vitr, 32)

Allah’ım! Beni bağışla, bana hidayet nasip eyle, bana rızık ver, beni afiyette daim eyle ve bana merhamet et. (Müslim, Zikir ve Dua, 35)

(Allah’ım) Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. (Müslim, Müsafirin, 201)

Allah’ım, cimrilikten sana sığınırım, korkaklıktan sığınırım, ömrün en rezil zamanına kalmaktan sana sığınırım. (Buhari, Deavat, 37)

Dört Büyük Halifenin Dualarından Bazıları

Allahım! Senden, işimin sonucunda hayırlı olacak şeyi istiyorum. Allahım bana vereceğin hayır, hoşnutluğun ve naim derecelerinde yüksek dereceler olsun. (Hz Ebubekir R.a)

Allahım, ömrümün en iyi deminin sonunu soylu eyle. Amellerimin en hayırlısını amellerimin sonu eyle. Günlerimin en hayırlısını sana kavuşacağım gün eyle. Amin (Hz Ebubekir R.a)

Allahım! Senden bütün eşyada nimetinin tamamını, hoşnut kılıncaya kadar ve hoşnut kılındıktan sonra nimetlerine mukabil sana karşılık şükretmemi, içinde hayır bulunan bütün nesnelerin tüm kolay olanlarını istiyorum. Zor olanlarını değil, ey Kerim! (Hz Ebubekir R.a)

Allahım! Bana iman, kesin inanç, sağlık ve güzel bir niyet bahşeyle. (Hz Ebubekir R.a)
Allah’ım! Nefsime çok zulmettim, günahları affedecek olan ise ancak Sen’sin. O halde katından bir mağfiretle beni affeyle ve bana merhamet eyle. Şüphesiz ki Sen affı ve merhameti nihâyetsiz olansın. Gaybı ve şehâdeti en iyi bilen, semâları ve arzı yaratan Allah’ım! Her şeyin Rabbi ve Melîki! Sen’den başka ilâh yoktur. Ben nefsimin şerrinden, şeytanın şerri ve şirk koşmaya çağırmasından sana sığınırım. Hz Ebubekir R.a)

Allâh’ım! Ben sert tabiatlı bir kulunum, beni yumuşak huylu eyle; zayıfım, beni kuvvetlendir; cimriyim beni cömert kullarından eyle. Amin (Hz.Ömer R.a)

Ey Allah’ım! Beni ansızın yakalamandan, gaflet içerisinde bırakmandan ve gâfillerden kılmandan Sana sığınıyorum. Amin (Hz.Ömer R.a)

Allah’ım! Dünyayı bize süsledin ve ondan sonrasının dünyadan daha hayırlı olduğunu haber verdin! Bizim nasibimizi daha hayırlı ve daha kalıcı olan tarafta kıl. Amin (Hz.Ömer R.a)

Allah’ım, zenginliğimi kalbime koy, Sen’in katındaki lutuflara rağbet ettir, bana ihsân ettiğin rızıkları bereketli kıl ve beni haramlardan müstağnî eyle. Amin (Hz.Ömer R.a)

Allah’ım! Amelimi sâlih kıl. Yalnızca Sen’in için olan hâlis bir amel eyle ve onda başkası için hiçbir hisse bırakma! (Riyâ ve süm’aya düşürme! (Hz.Ömer R.a)

Yâ Rabbî, bulunduğum yeri görüyorsun, ihtiyâcımı biliyorsun! Allah’ım beni huzûrundan ihtiyâcı görülmüş, her türlü korku ve tehlikelerden kurtulmuş, Sen’in emirlerine derhal icâbet eden, duâsı kabul edilen, hatalarını affettiğin ve kendisine rahmet ettiğin bir kulun olarak döndür. (Hz Ömer’in gece duası)

Ya Rabbi; dinimi, İslam’ı, emanetimi, imanımı ve kuvvetimi Sen muhafaza et .. (Hz Osman)
Ey, ihsanı bol Allah’ım! Sana hamd ederim. Ey, yegane mabut Senin önünde eğilirim Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin Dilediğini hüsrana düçar edersin. (Hz Ali)
Ey, Yaradan’ım! Sana sığınırım Varlık ve darlık zamanında sana münacaat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi, günahlarım çok fakat senin affın ondan daha büyüktür. (Hz Ali)

Ya Rab! Hâlimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun. Gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma. Hz.Ali

Allah’ım! Dünyâdan sıyrılıp huzuruna gelirken beni Kelime-i Tevhid’den ayırma Senin narın da hoş nurun da hoştur Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde Senin affına nail olmak isterim. Hz-Ali

Ey, insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allahım! Fahri Kainat hürmetine Seni tesbih eden Takdis eyleyen, hayırlı ümmet aşkına Bizi imandan, Kur’an’dan, İslam’dan ayırma. Müslüman olarak haşret Resulünden şefaat umarız. (Hz-Ali)

Bazı islam alimlerinden Dua Örnekleri

“Ey dünyada daha çok Rahman ve âhirette de Rahîm isimlerini tecelli ettiren Allah’ım! Bismillahirrahmanirra-him hürmetine, Rahmeniyetine yakışır şekilde bize merhamet et! Rahmâniyetine yaraşır şekilde bize Bismillâhirrahmânirrahîm’in sırlarını anlamayı nasib eyle!” Bediüzzaman

“Ya Rahman! Ya Hannân! “Beni günahlarımın ağır yüklerinden kurtar!
“İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Taşıyanlar beni kabre bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetini bekliyorum. Senden başka sığınacak yer yok. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar! Yerimi genişlet!” Bediüzzaman

“Hiçbir şeyi dualarıma, niyazlarıma hedef edinmem. Ancak küre-i arzı harekete getiren, felek çarklarını durdurmaya ve güneş ve ayın yerleştirilmesiyle zamanın hareketini teskin ettirmeye ve vücudun şahikalarından yuvarlanıp gelen şu dünyayı sakin kılmaya kadir olan, kudreti nihayetsiz, Cenab-ı Hakka dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum.” Bediüzzaman

“Allah’ım! Kalblerimizi iman ve Kur’ân’ın nuruyla nurlandır. Bizi Sana muhtaç olma şuuruyla zenginleştir. Sana ihtiyaç duymama yoksulluğuna düşürme.” Bediüzzaman

Ey Rabbim, Sana sığınıyorum! Benim her türlü kötülüğümü bağışla. Öyle ki, beni sorguya çekeceğin hiçbir şey kalmasın. Ey hiçbir şey yokken var olan, Ey her şeyi ve herkesi, Emri altında bulunduran Allah’ım! Sana sığınanları koru! Ey sırları bilen, Ey gece ve gündüzü döndüren, Ey izzet sahibi, Ey günahları affeden, Kapına geldim Beni bağışla Rabbim. Bediüzzaman

Allah’ım, Bize haksızlık edenlerden öcümüzü al, düşmanlık edene karşı bize zafer ver, bizi dünyanın peşinden koşturma, dünyayı, en çok düşündüğümüz, tasasını çektiğimiz bir varlık haline getirme. Günahlarımızdan ötürü bizi belalara düşürme ve Senden korkmayan kimseleri üstümüze salma.(Ahmet Rufai)

Allah’ım, Seni zikreden, Sana şükreden, itaat eden, Sana boyun eğen, yalvaran bir kul eyle. Ey Allah’ım, Tevbemi kabul buyur, beni günahlarımdan arındır, duamı kabul et, hüccetimi sağlam yap, kalbimi sana yönelt, dilimi gönlümü aydınlat. Amin (Ahmet Rufai)
Allah’ım! Ey bütün varlıkları yaratan. Ey sebeplerin müsebbibi! Bizi varlıkları ve sebepleri sana ortak tanıma bağından kurtar. Allah’ım! Beni de dua isteyeni de kendinden başkasına muhtaç etme! Yalnız sana muhtaç olalım. Seninle müstağnî olalım yalnız seni zikir edelim. Yalnız senden isteyelim. (Abdulkadir Geylani)

Allah’ım! Kötü fiillerimizi ifşa etme. Günâhlarımızı örten perdelerimizi yırtma. Kötü amellerimiz sebebiyle bizi cezalandırma. Bizi gaflette bırakma. Gaflet ve nisyan üzere bizi cezalandırma. (Abdulkadir Geylani)

Ey Rabb’imiz! Takatimizin yetmeyeceği şeyi bize taşıtma. Bizden sâdır olan günâhları affet, bizi mağfiret eyle. Bize merhamet et. Sen bizim mevlamızsın. Kâfir kavimlere karşı da bize yardım et. (Abdulkadir Geylani)

Kuran-i Azimüşşanda Cenabı Mevla “ ..duanız ve yalvarmanız olmasa Rabbiniz katında ne değeriniz olurdu..” (Furkan-77) buyurmuştur. insanın ancak Allah’a olan bu yönelişiyle değer kazanabileceği belirtilmiştir. Dua aynı zamanda zikir ve ibadettir. Duanın sadece Allah’a yöneltilmesi Allah’tan başkasının dualara icabet vermeyeceği unutulmamalıdır. Rabbim yapılan tüm ibadetleri ve edilen tüm duaları kabul buyursun inşallah.

Devamı ve islami sohbet için islami sohbet odalarımıza giriş yapabilirsiniz.

3 Yorumlar

 1. Önemsiz Biri

  27 Mart 2022 at 22:34

  Gönülden amin ..

  Cevapla
 2. MiraÇ

  8 Mayıs 2022 at 13:54

  güzel dualarda buluşmak duasıyla.

  Cevapla
 3. Muezza

  16 Mayıs 2022 at 00:36

  Kuran-i Azimüşşanda Cenabı Mevla “ ..duanız ve yalvarmanız olmasa Rabbiniz katında ne değeriniz olurdu..” (Furkan-77) buyurmuştur.
  ” Dua ubudiyetin anahtarıdır. ” Buyuruyor bir büyüğümüz . Dualarımızı değerli kılan da bu değil mi? Dualarımızın bizi kiymetli kıldığı gibi..
  Rabbim dualarımızı ve kulluğumuzu layıkıyla mustecap eylesin. Emeğinize sağlık…
  Selam ve dua ile

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir