Ana Sayfa » islamiyet » Talak | Büyüyen Tehlike (Boşanma)

Talak | Büyüyen Tehlike (Boşanma)


Talak | Büyüyen Tehlike (Boşanma)

En Sevilmeyen Helâl Büyüyen tehlike: boşanma talak

Evlilikte asl olan, eşlerin vefat edinceye kadar, her durumda birlikte olmalarıdır. Bu nedenle Anadolu’da evlenen kıza  ailesi der ki “Duvakla gir, kefenle çık” Evlenen eşlere ise bu manaya gelen “Bir yastıkta kocasınlar” derler. Fakat aileyi oluşturan evlilikte bazen istenmese de olumsuz durumlar sonucu talak ortaya çıkabilmektedir. İşte bu durumda çiftlerin birbirinden ayrılması durumu meydana geliyor.

Günümüzde giderek artan bu olaya boşanma islam dininde ise talak diyoruz. Boşanma, kelime manası olarak karı ve kocanın birbirlerinden ayrılması, evliliğin, yani nikahın sona ermesi manasına gelmektedir. Hadis-i Şerif’te buyrulur ki: “Allah’a en sevimsiz helal, -talak- boşanmadır” şeklinde ifade edilen; boşanmanın olmaması için yüce dinimiz islam gerekli öğütleri yapmış ve daha da önemlisi hülle vesaire engellemeler ortaya koymuştur. Fakat eğer başka seçenek kalmamışsa, “çirkin” olarak da olsa malesef müsaade edilmiştir.

Peki Boşanma sebepleri nelerdir ?

Boşanma sebepleri oldukça farklidir. Günümüzde Adalet saraylarına yansıyan en önemli sebep “şiddetli geçimsizlik” olsa da, bunun gerçek neden olmayıp, genelde üzerinde anlaşılmış hukuki bir terim olduğu hepimizce bilinmektedir. Bu neden resmi kayıtlarda bütün boşanmaların ortalama yüzde 85’ini oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Musa Tosun, toplumumuzun yaşadığı sosyo-kültürel değişimin aileyi etkilediği ve bunun sonucu olarak da boşanmaların fazlalaştığını söylüyor. Kültürel değişimin bir yozlaşmaya dönüştüğünü ve evlenme usulleri ile ailenin değişmeye başladığını belirten

Prof. Tosun, talak (boşanma) sebeplerini şöyle anlatıyor;

-”Çiftlerin evlilik beklentisinin gerçekleşmemesinden dolayı mutsuzluk, uyumsuzluk ve çatışmalar.

-Eşlerin arasındaki aile içi yetki paylaşımı ve rol kavgaları.

-Çiftlerin aileleri arasındaki uyumsuzluk ve çekişmeler, her iki tarafın ailesinin eşleri kendi tarafına çekme, diğer taraftan uzaklaştırma eğilimi.

-Kayınvalide, kayınpeder veya eşlerle birlikte kalan diğer aile üyeleri

-Çiftler ve aileler arasındaki kültür ve inanç çatışmaları.

-Cinsel problemler.

-Ekonomik problemler.

-Araya giren ikinci bir erkek yada ikinci bir kadının varlığı, ya da çiftlerin birbirini aldatması.

-Çiftlerden birinin uzun süren bir hastalığı, alkol veya uyuşturucu hastalığı

-Çiftlerden birinin uzun süreli mahkûmiyeti.”

Psikiyatri uzmanı Prof. Musa Tosun, boşanma nedenleri konusunda basının da önemli bir rolü olduğuna işaret ederek şöyle diyor:

“Basın-Medyanın öncülük ettiği kadın kimliğini değiştirme ve tekrardan tanımlama çalışmaları, annelik, ev hanımlığı, kocasının hanımı gibi geleneksel hanım rollerini aşağılayan; çalışan, yalnız yaşayan, entel takılan ve serbest ilişkiyi benimseyen hanım rolünü yücelten(!) yeni, dejenere ve marjinal hanım tipinin ve kimliğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu da toplumun yapı taşı olan aileyi sarsmaya başlamış ve en azından bazı çevrelerde boşanmaları çoğaltmıştır”.

büyüyen tehlike talak

Yüce dinimiz islamın boşanma konusunda engelleyici olduğunu ve helallerin en kötüsü olarak değerlendirdiğini yukarıda belirtmiştik. Zira dinimiz İslam, insanlar için dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını bizlere öğretmektedir. Bu açıdan bakar isek de tavsiye edilmeyen bir işin yanlışlığı, ondan uzak durulmasının önemini vurgulamaktadır.

Dinimiz islam çeşitli nedenlerden dolayı, boşama hakkını erkeğe vermiştir. Bu nedenleri, erkeğin ailedeki durumu, mali sorumluluğun onda olması, hanımın duygusallığı gibi sıralayabiliriz. hanımın boşama hakkının olabilmesi için, kocasının ona boşama yetkisi vermesi gereklidir. Bu hakkın iki taraf tarafından da kullanılması durumunda ise boşanma vakalarını artıracağı görüşü yaygındır.

Zorda kalındığı zaman izin verilen boşanma ile ilgili olarak Sevgili Peygamber Efendimiz bir Hadis-i Şerif’lerinde Şöyle  buyurmaktadır;, “Allah’ın katında en sevimsiz olan helal boşanmadır” buyurmuşlardır. Bir başka Hadis-i Şerif’te ise “Allah, sürekli eş değiştiren çeşnici erkeklere ve çeşnici kadınlara lanet eder” buyurmaktadır.. Bu konuda Kur’an-ı Hakim’de ise “Eşleriniz size itaat ederlerse, onları incitmeye bahane aramayınız” şeklinde ayet-i celile bulunmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen boşanma, islam dininde bir kurala bağlanmış ve hanımın mağdur edilmemesi esas alınmıştır. Buna göre; erkek hanımını adetli iken boşayamaz. Adeti Sona erdikten sonra hiç cinsel ilişkide bulunmadığı temizlik süresinde boşayabilir. Böylece cinsel ilişkiyi arzuladığı bir anda boşanmayı göze alamayacak ve boşaması zor olacaktır.

Yine islam dininde hanım ile erkek birbirine 3 bağ ile bağlandığından dolayı, birinci boşanmada hanım iddet süresine girer. Bu süre içerisinde erkek yalnız kalacağından dolayı, eğer çok önemli bir neden yoksa, bu süre bittiğinde, yeni bir nikaha ihtiyaç kalmadan eşler bir araya gelecektir.

Bu imkân ikinci boşanmada da vardır. Ancak üçüncü defa tekrarlandığında ise artık eşlerin bağları birbirinden kopmuştur. Bu konuda sünnete uyulur ise boşanma gerçekleşmekle beraber erkek günaha girmiş olur ve bunun dini müeyyidesine katlanmak zorunda kalir. Dolayısıyla bu hususlar, islam dininde boşanmanın kolay olmayacağını, olmaması gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır ve bunda da sorumluluğu erkeğe vermektedir..

Rabbim Ailemize huzur versin.

Başka bir islami mes’elede görüşmek üzere

Selam ve dua ile….

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir